FaceBook icon

Opleidingen en Groothandel

  • slideset tekst klassieke
  • slideset tekst sport
  • slideset tekst voet
  • icon slideset ngs
  • icon slideset ocw
  • icon slideset omni

Laatste Nieuws

lokaalOns instituut houdt zich sinds 1970 bezig met het organiseren en geven van cursussen voor de verzorgende beroepen.

  • Voetverzorging
  • Sportmassage
  • Klassiekemassage
  • Nascholing specialisaties in alle vakken

 

De door ons instituut gegeven opleidingen voldoen aan de eisen gesteld door de diverse examen-instanties. De ter afsluiting van de cursussen te behalen erkende diploma’s worden afgenomen door resp.  NGS en TCI.
Deze werkwijze bij het examineren garandeert u een strikt onpartijdige beoordeling van uw kennis.

De theorie examens van de voetverzorging worden op school afgenomen . De praktijkexamens zullen bij TCI afgenomen worden.
De examens van de sportmassage worden afgenomen volgens een digitaal systeem, de praktijkexamens zullen landelijk bij de NGS worden afgenomen. De aan ons instituut verbonden docenten zijn in dagelijkse arbeid werkzaam in het vakgebied waarin zij lesgeven, hetgeen een waarborg biedt voor een gedegen opleiding.

Na het behalen van uw diploma heeft iedere cursist recht op gratis bijstand bij het uitoefenen van het op de cursus geleerde beroep. Ons instituut blijft u, ook na uw studie, met raad en daad bijstaan.

Aan de inrichting van onze theorie en praktijklokalen worden strenge eisen gesteld om u in staat te stellen de door u gekozen opleiding optimaal te kunnen volgen.